Administratief Arrondissement
Brussel-Hoofdstad

 
Frans

 

Provincie en arrondissement

Een provincie is een onderverdeling van het nationaal grondgebied. Een provincie beschikt over beleidsinstellingen zoals de bestendige deputatie, de provincieraad en wordt bestuurd door een Gouverneur.

Een arrondissement is een onderverdeling van de provincie. Een arrondissement wordt bestuurd door een arrondissementscommissaris. Er bestaan twee soorten arrondissementen : het bestuurlijk arrondissement en het gerechtelijk arrondissement.

Het gerechtelijk arrondissement van Brussel is het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, dat de 19 Brusselse gemeenten omvat evenals 35 gemeenten van het Vlaams Gewest.
Brussel-Halle-Vilvoorde is eveneens een kieskring. Er zijn 13 kieskringen. Met uitzondering van Brussel-Halle-Vilvoorde komen ze allen overeen met het grondgebied van de provincie.

Het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is het enige arrondissement waar een gouverneur aan het hoofd staat. Dit is eenvoudigweg te wijten aan het feit dat er geen overheid bestaat als schakel tussen het gemeentelijk niveau en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Historisch kader

Het Brussels arrondissement bestaat al sinds 1800. Dit arrondissement maakte samen met de arrondissementen Leuven en Nijvel het departement van de Dijle uit.

In 1963 wordt de taalgrens vastgelegd. Het arrondissement Brussel wordt gesplitst.

In 1993 wordt de Grondwet herzien en België wordt een Federale Staat.
De bevoegdheden van de Gewesten en de Gemeenschappen worden uitgebreid.
De Grondwet voorziet de splitsing van de provincie Brabant.
Op 1 januari 1995 wordt België samengesteld uit 10 provincies. De provincie Brabant wordt in twee provincies gesplitst : de provincie Vlaams Brabant en de provincie Waals Brabant.
Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt zich buiten elke provincie.
Het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad vertegenwoordigt het provinciaal niveau te Brussel.

Webmaster